Info

LuontaistuoteLuontaisterveys.fi on luontaistuotetietoa jakava sivusto. Luontaistuotteet ovat tänä päivänä jo oleellinen osa ihmisten elämää on asiasta mitä mieltä tahansa.

Luontaisterveys.fi ei ota kantaa luontaistuotteiden toimivuuteen tai toimimattomuuteen.

Tarkoituksenamme on antaa tietoa niille henkilöille, jota sitä verkosta hakevat. Haluamme korostaa, että he, jotka päättäät kokeilla/käyttää luontaistuotteita, tutustuvat niiden annostusohjeisiin ja selvittävät niiden sopivuuden mahdollisten reseptilääkkeiden ja/tai ravintolisien kanssa.

Oikein käytettyinä sekä luontaistuotteet että reseptilääkkeet voivat edistää ihmisen terveyttä.

Kommentointiehdot

Luontaisterveys.fi-sivustolla on artikkelien kommentointi- ja arviointimahdollisuus. Arviointi tapahtuu osoittamalla artikkelin lopussa olevia tähtiä. Kommentointi tapahtuu artikkelin lopussa olevalla lomakkeella. Kommentit luetaan ennen julkaisua ja asiattomat kommentit jätetään julkaisematta.

Kommentointteja pyydetään jättämään artikkeliin liittyvistä omista kokemuksista ja sellaisista asioista, joista on omakohtaista kokemusta.  Kannanotot luontaistuotteiden puolesta tai vastaan eivät ylitä julkaisukynnystä. Lisäksi lyhyet, yhden lauseen ”äläykset” jäävät julkaisematta. Julkaistuja kommentteja lukemalla pystyy harkitsemaan oman kommenttinsa julkaisukelpoisuutta.

Yhteenvetona todettakoon, että parin, kolmen lauseen mittaiset (tai pidemmät) omaan kokemukseen perustuvat kommentit ovat erittäin tervetulleita.

Näillä ehdoilla sivuston taso pidetään korkeana, mikä edesauttaa sivuston julkaisijaa tuottamaan lisää hyvää tietoa lukijoiden saataville.

Mainokset

Mikäli haluatte mainostaa tällä sivustolla, ottakaa yhteyttä osoitteeseen: info@luontaistereys.fi